TÀI KHOẢN NINJA SỐ #958

NINJA SCHOOL

Phái: Chưa

Server: Kunai

Level: 59

Thông tin: vk giày +12 có sói 5 sách (Nick này chỉ bán, không trao đổi với nick của khách)

150,000đ

Phái: Chưa

Server: Kunai

Level: 59

Thông tin: vk giày +12 có sói 5 sách (nick ko bán trả góp, ko trao đổi với nick của khách)

  • 1 số hình ảnh của tài khoản: