Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Giá tiền
Chọn Phái
Chọn Server
Level trở lên
TÌM THEO ID
MÃ SỐ: 929

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 73

Xem chi tiết
full8...

Phái: Quạt

Server: Kunai

Level: 73

100,000đ

MÃ SỐ: 927

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 180000

Xem chi tiết
full8...

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 180000

180,000đ

MÃ SỐ: 926

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 90

Xem chi tiết
vk10 full8...

Phái: Kiếm

Server: Katana

Level: 90

180,000đ

MÃ SỐ: 922

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 93

Xem chi tiết
vk9 full10 có sx...

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 93

180,000đ

MÃ SỐ: 921

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 68

Xem chi tiết
4m12 cả vk,st full tb,8stn,2sk...

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 68

200,000đ

MÃ SỐ: 920

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 112

Xem chi tiết
2m14 8m12 cả vk,st5sao tb2343,...

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 112

600,000đ

MÃ SỐ: 919

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 89

Xem chi tiết
5m14 5m12 cả vk,GTTL5,yy5,sx f...

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 89

440,000đ

MÃ SỐ: 918

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 70

Xem chi tiết
vk10 6m12 full 8,st3sao víp,fu...

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 70

250,000đ

MÃ SỐ: 917

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 73

Xem chi tiết
7m12 cả vkTL6,st 2tb13,190m yê...

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 73

270,000đ

MÃ SỐ: 915

Phái: Kunai

Server: Bokken

Level: 90

Xem chi tiết
9m12 cả vk 1m8,yy5,sx5s,tb2652...

Phái: Kunai

Server: Bokken

Level: 90

470,000đ

MÃ SỐ: 914

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 50

Xem chi tiết
vk12 TL5,full 8,có sd full tb1...

Phái: Kunai

Server: Kunai

Level: 50

100,000đ

MÃ SỐ: 911

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 99

Xem chi tiết
full 12,vkTL5,gt5,yy5,sx5s max...

Phái: Tiêu

Server: Shuriken+Tessen

Level: 99

600,000đ

MÃ SỐ: 910

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 74

Xem chi tiết
4m12 cả vk,full 8,st lv100 ful...

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 74

170,000đ

MÃ SỐ: 907

Phái: Đao

Server: Bokken

Level: 64

Xem chi tiết
full12...

Phái: Đao

Server: Bokken

Level: 64

320,000đ

MÃ SỐ: 901

Phái: Cung

Server: Katana

Level: 71

Xem chi tiết
vk9 full10...

Phái: Cung

Server: Katana

Level: 71

100,000đ

MÃ SỐ: 893

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 120

Xem chi tiết
vk16 full14 pt lv64 có sói sx ...

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 120

2,599,000đ