Sau khi mua nick thành công bạn vui lòng liên hệ Admin để lấy mã chuyển sim
AI CÓ MÃ CHUYỂN SIM NGƯỜI ĐÓ LÀ CHỦ NICK
- Cú pháp đổi sim đăng ký nick :

Giá tiền
Chọn Phái
Chọn Server
Level trở lên
TÌM THEO ID
MÃ SỐ: 873

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 90

Xem chi tiết
full12...

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 90

350,000đ

MÃ SỐ: 872

Phái: Kunai

Server: Bokken

Level: 103

Xem chi tiết
vk13 full12...

Phái: Kunai

Server: Bokken

Level: 103

470,000đ

MÃ SỐ: 871

Phái: Đao

Server: Kunai

Level: 66

Xem chi tiết
vk12 2m12 full8...

Phái: Đao

Server: Kunai

Level: 66

150,000đ

MÃ SỐ: 870

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 69

Xem chi tiết
3m13 cả vkTL4,1M12 1M8 full 10...

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 69

370,000đ

MÃ SỐ: 869

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 70

Xem chi tiết
vk13 3m14 full 12,4mTL vkTL6,g...

Phái: Tiêu

Server: Katana

Level: 70

550,000đ

MÃ SỐ: 868

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 59

Xem chi tiết
1m13 9m12 cả vk,st tb0320,1m y...

Phái: Tiêu

Server: Kunai

Level: 59

400,000đ

MÃ SỐ: 867

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 59

Xem chi tiết
3m12 cả vk,st3sao víp 2cm,gst,...

Phái: Cung

Server: Kunai

Level: 59

250,000đ

MÃ SỐ: 866

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 79

Xem chi tiết
8m12 cả vkTL4 gt3,st tb0260,8s...

Phái: Kunai

Server: Katana

Level: 79

300,000đ

MÃ SỐ: 865

Phái: Đao

Server: Katana

Level: 70

Xem chi tiết
vk12 full 8,sx5sao víp 2cm,gst...

Phái: Đao

Server: Katana

Level: 70

250,000đ

MÃ SỐ: 862

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 70

Xem chi tiết
full12...

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 70

300,000đ

MÃ SỐ: 857

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 63

Xem chi tiết
vk12 full10...

Phái: Kiếm

Server: Kunai

Level: 63

150,000đ

MÃ SỐ: 854

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 79

Xem chi tiết
vk12...

Phái: Kunai

Server: Shuriken+Tessen

Level: 79

170,000đ

MÃ SỐ: 853

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 71

Xem chi tiết
full8...

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 71

100,000đ

MÃ SỐ: 852

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 72

Xem chi tiết
full8...

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 72

100,000đ

MÃ SỐ: 851

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 73

Xem chi tiết
full8...

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 73

100,000đ

MÃ SỐ: 850

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 73

Xem chi tiết
full8...

Phái: Tiêu

Server: Bokken

Level: 73

100,000đ